Final3

Roman Pomajbo

Ambasádor OCKO roka

otec štyroch detí

Budúcnosť patrí ženám! Ak je mama spokojná, celá rodina je spokojná!

 

Rád hovorím tieto vety, pretože som presvedčený o ich pravdivosti. Ideálne je, keď sú na všetko dvaja. Keď už má mama toho všetkého nad hlavu, je dobré, keď je k dispozícii ocko. Rodina je základ bytia. Nech sa nám v živote deje čokoľvek, otec a mama sú tu stále (tých nevymeníme:-)) Dali nám život - máme ich vo svojom srdci.

Preto som rád, že ma časopis MAMA A JA, oslovil do tohto ušľachtilého projektu, kde si ich uctíme a že ako ocko (nie len na javisku) môžem byť osobne pri tejto oslave ženy – mamy.