Eva Čičková

604 hlasov

Príbeh

Iveta Mináriková

982 hlasov

Príbeh

Lýdia Kasanická

503 hlasov

Príbeh

Magdaléna Zrustová

7505 hlasov

Príbeh

Martina Baková

3837 hlasov

Príbeh

Monika Batková

411 hlasov

Príbeh

Soňa Findorová

979 hlasov

Príbeh

Stanislava Ješková

127 hlasov

Príbeh

Štefánia Hrebeňáková

7298 hlasov

Príbeh

Žaneta Petrášová

1221 hlasov

Príbeh

Veronika Klučárová

614 hlasov

Príbeh

Denisa Minarovičová

166 hlasov

Príbeh

Adriana Házi

609 hlasov

Príbeh

Andrea Kováčová

2348 hlasov

Príbeh

Andrea Gajdošová

527 hlasov

Príbeh

Julianna Rencés Kovács

913 hlasov

Príbeh

Katarína Fašanková

347 hlasov

Príbeh

Lenka Cenigová

618 hlasov

Príbeh

Mária Šárossyová

2187 hlasov

Príbeh

Mária Zimová

85 hlasov

Príbeh

Martina Kráľová

303 hlasov

Príbeh

Tatiana Petrovičová

353 hlasov

Príbeh

Veronika Šurinová

475 hlasov

Príbeh

Vierka Gábršová

211 hlasov

Príbeh

Andrea Borková

90 hlasov

Príbeh

Iveta Bujňáková

510 hlasov

Príbeh

Jana Šimčišinová

1720 hlasov

Príbeh

Lucia Gráfová

113 hlasov

Príbeh

Lucia Pereszlényiová

9498 hlasov

Príbeh

Mária Miháčová

220 hlasov

Príbeh

Martina Lacušková Gromová

13817 hlasov

Príbeh

Martina Vartík

241 hlasov

Príbeh

Miroslava Seňková

263 hlasov

Príbeh

Petra Lukáčová

132 hlasov

Príbeh

Zuzana Deáková

320 hlasov

Príbeh

Hana Stanczová

398 hlasov

Príbeh

Peter Chrámec

56 hlasov

Príbeh

Alojz Kovalčík

101 hlasov

Príbeh

Filip Bálint

919 hlasov

Príbeh

Ján Koncoš

40 hlasov

Príbeh

Ján Korienok

282 hlasov

Príbeh

Maroš Keleman

37 hlasov

Príbeh

Michal Orendáš

66 hlasov

Príbeh

Roderik Kuba

573 hlasov

Príbeh

Roman Škulec

867 hlasov

Príbeh

Vladimír Iždinský

6713 hlasov

Príbeh

Andrej Sablič

550 hlasov

Príbeh

Jozef Mikoláš

43 hlasov

Príbeh