Img 6774

Andrea Mišíková

Hlasovanie bolo ukončené.

v kategórii MAMA bojovníčka

218 hlasov

„Kvapky tvoria more“, to je životné motto Andrei Mišíkovej, mame dvoch detí (Mia 11r., Filip 8r.) z Bratislavy. Po skončení práce sadá do plne naloženého auta a rozváža jedlo, oblečenie tým, čo to potrebujú. Robí to nezištne, zadarmo. Už viac ako 20 rokov. Spája ľudí, ktorí pomáhajú, s tými, ktorí pomoc potrebujú. Podľa jej slov, čím nás je viac, tým viacerým dokážeme pomôcť. Okrem toho je veľmi aktívna, akčná žena, mama so srdcom na dlani. Aktuálne veľmi aktívne pomáha ukrajinským rodinám, sama má u seba ženy-matky s deťmi. Vedome zapája deti do dobročinnosti, pomáha matkám v krízových centrách. Hoci vo voľnom čase by sa mohla venovať sebe, relaxu, či oddychu, ona je naplno zaangažovaná do pomoci iným ľuďom. A robí to nezištne, pokorne a s úsmevom na perách. Úžasne tak vychováva svojím príkladom svoje deti, ktoré vidia, ako sa dá žiť život naplno a zároveň aj pre druhých. Rozhodnutie mať u seba ukrajinské deti s mamami vôbec neľutuje, berie to ako to najlepšie pre svoje deti. Založila občianske združenie Zdieľaj momentálne podporuje viaceré ukrajinské rodiny a spolupracuje aj s centrami pomoci po celom Slovensku. Je to mama bojovníčka - bojovníčka za iných.