Foto S Trofejou

Mária Šárossyová - VÍŤAZKA kategórie MAMA podnikateľka

Hlasovanie bolo ukončené.

v kategórii MAMA podnikateľka

5409 hlasov

Všetko sa začalo pred 19 rokmi narodením Máriinho syna Branislava. Prvorodené vytúžené dieťa s ťažkými diagnózami. Prešli mnohými úskaliami, nemocnicami, operáciami, pobytmi v rehabilitačných zariadeniach, injekciami, terapiami, Veľa ťažkých vecí na malé dieťa, na mladú rodinu, na neskúsenú mamičku. Prechádzajúc z ambulancie do ambulancie sa pridružovali nové ochorenia až z toho bol jeden hrubý fascikel lekárskych správ a kopec liekov. Degeneratívne ochorenie mozgu neznámej etiológie a jeho poškodenie pri zdĺhavých operačných zákrokoch a neskôr pridružená epilepsia sa podpísali pod to, že Branko je nevidiaci, nechodiaci, nerozprávajúci, mladík s mentálnou retardáciou, s potrebou 24 hodinovej starostlivosti, odkázaný na podanie každého sústa jedla či vody. 

Keď  mal 3 roky a Mária zistila, že je znova tehotná, lekári jej odporúčali prerušenie tehotenstva, avšak pre nich s manželom to bolo nepredstaviteľné. Narodila sa im zdravá dcérka Stanka, ktorá nedávno oslávila 16 narodeniny a bez ktorej si nevedia predstaviť svoj život. V dobrej viere, že už majú všetku smolu vyčerpanú, sa v roku 2006 tešili na tretie dieťa. Zorka sa narodila 14.júla a ešte v ten deň  Mária zistila, že osud sa opakuje a príznaky ochorení - obojstranný šedý zákal, mickrocefalia - sa prejavila hneď po pôrode. Zorka má dnes 14 rokov a diagnózy - praktická slepota, spastická diparéza na dolných končatinách, mentálna retardácia. Všetko čo museli za tie roky podstúpiť a prekonať ich posilnilo vo viere, a odhodlaní, že musia a chcú urobiť pre deti maximum čo bude v ich silách a schopnostiach, aby ich pripravili najlepšie ako vedia na život, na samostatnosť. 

Na Slovensku však dovtedy panovala veľmi malá až takmer nulová spolupráca medzi rezortmi zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí , aby rodinám ako boli oni, pomohli zvládnuť dennodennú starostlivosť. Neskôr zistili, že takýchto rodín je na Slovensku veľmi veľa a všetci mali rovnaké problémy - kde s dieťaťom ísť cvičiť, prípadne podstúpiť iné terapie, ktoré potrebuje, kde ho vzdelávať, kto im pomôže v čase, ak sú oni v práci, alebo sú chorí, alebo si chcú len oddýchnuť. Toto všetko ich viedlo k tomu, aby založili Centrum Svetielko.

"Základnou myšlienkou vzniku Svetielka je komplexnosť – pod jednou strechou ponúkať, správne nastavené rehabilitačné procesy, špeciálne vzdelávanie, ale aj sociálne služby a poradenstvo, a nechceme zabúdať na voľnočasové aktivity či tvorivé činnosti. Chceli sme zabezpečiť našim, ale aj iným deťom to, čo im pomáha napredovať a to pod jednou strechou. Každá táto činnosť predstavuje určitú pomoc v rozvoji a získavaní nových pohybových, mentálnych či sebaobslužných činností a to vedie k väčšej samostatnosti a napredovaní v živote klientov a ich rodín. Dali sme dokopy tím špecialistov, ľudí s veľkým srdcom, ktorým naše deti nie sú ľahostajné. Priniesli sme nové metódy práce s hendikepovanými klientmi ako TheraSuti terapia, Biofeedback terapia." vyjadrila s Mária

V Prešove, Trenčíne a Bratislave ponúkajú pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím komplexné služby prispôsobované ich potrebám a možnostiam. Zamestnávajú 32 pracovníkov, z toho je 7 ľudí so zdravotným znevýhodnením.  Pomáhajú viac ako 500 rodinám z celého Slovenska.

V roku  2020 sa spolu s OZ Monte Detský svet pustili do práce na vybudovaní prvej inkluzívnej materskej školy pre deti  zdravé aj so zdravotným znevýhodnením, ktorej brány sa otvoria od 1.9.2020.  

„Bolo to a je kopec práce, štúdia, hľadania, skúšania. 10 rokov práce, ktorá ma ale nesmierne napĺňa a teší, keď vidím spokojnosť v tvárach všetkých klientov ich rodín aj zamestnancov“ dodala na záver Mária

www.centrumsvetielko.sk