Ambasádori

Mirka Luberdová

AMBASÁDOR PRE KATEGÓRIU

MAMA bojovníčka

Lucia Hablovičová

AMBASÁDOR PRE KATEGÓRIU

MAMA podnikateľka

Diana Hágerová

AMBASÁDOR PRE KATEGÓRIU

MAMA influencerka

Roman Pomajbo

AMBASÁDOR PRE KATEGÓRIU

OCKO roka

Porota

Porotca

Daniela Klamová

Porotca

Gabriela Zelinkova

Porotca

Lenka Pribylincová

Porotca

Eva Peterová

Porotca

Hana Mayerová

Porotca

Sandra Balážiková

Porotca

Roman Juraško