Ambasádori

Mirka Luberdová

AMBASÁDOR PRE KATEGÓRIU

MAMA bojovníčka

Lucia Hablovičová

AMBASÁDOR PRE KATEGÓRIU

MAMA podnikateľka

Diana Hágerová

AMBASÁDOR PRE KATEGÓRIU

MAMA influencerka

Roman Pomajbo

AMBASÁDOR PRE KATEGÓRIU

OCKO roka

Porota

Porotca

Daniela Klamová

Porotca

Lenka Pribylincová

Porotca

Hana Mayerová

Porotca

Sandra Balážiková

Porotca

Mgr. Marianna Bublavá

Porotca

MUDr. Denisa Fecmanová

Porotca

Zuzana Cvik Zureková

Porotca

Juraj Stiksa

Porotca

Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA

Porotca

Ing. Petronela Jariabková