Img 20190325 185030   Túto Foto Uverejniť

Iveta Bujňáková

Hlasovanie je možné 1x za 24h z jedného zariadenia.

v kategórii MAMA influencerka

509 hlasov

Ivetka je matkou 4 detí. Druhý syn Karol je autista a svojou výnimočnosťou obrátil aj jej rebríček hodnôt a pracovné smerovanie. Pred 8 rokmi založila v Martine spolu aj s ďalšími dvoma maminami občianske združenie SPOSA-Turiec (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec). Zaslúžila sa nielen o vznik tejto  špecifickej komunity, ale aj rodinného centra  a najnovšie aj škôlky  pre deti s autizmom. Takto môžu spoločne poskytovať adekvátnu pomoc pre rodiny s autistickými deťmi. Každoročne organizujú benefičný ples a koncert s dražbou výtvarných diel, ktorej výnos ide na aktivity pre autistické deti.

„Naše združenie v podstate nie je len moja zásluha, je to práca viacerých maminiek a rodín. Keby nebolo vzájomnej podpory a spolupráce, nedokázala by som nič. Jediné, čo je možno pre niektorých ľudí nepochopiteľné je to, že som sa vzdala cesty lekárky či práce na lekárskej fakulte. To nenaplnenie mojich dávnych snov ma "niekedy" bolí, ale venujem sa naplno nášmu centru a škôlke, kde momentálne cítim veľký zmysel mojej práce. Nomináciu v tejto ankete prijímam ako výzvu a povzbudenie pre iné maminy, rodiny a zvýšenie povedomia o autizme a zároveň aj nášho združenia.“ dodala Ivetka

https://www.sposaturiec.sk/